Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Activiteiten

Onze vereniging kent twee commissies die alle activiteiten van het jaar organiseren. Dat zijn:
 • De Toercommissie
 • De Evenementen commissie

Toercommissie

Deze commissie is de belangrijkste omdat zij alle Toer-, ATB- en Stadsfiets activiteiten organiseerd. En dat zijn natuurlijk onze hoofdactiviteiten.

Toeren
Deze commissie organiseert de volgende toertochten:
 • de "normale" zondagritten met afstanden tussen de 60 en 110 km
 • de zaterdagritten. Dit zijn meestal ritten met verplaatsing. Hieronder vallen alle klimritten (Eifel, Ardennen, Limburg, Veluwe) en ook de vlakkere langere ritten tussen de 100 en 270 km. Meestal zijn deze laatste ritten zonder verplaatsing
 • Op dinsdag- en donderdagavond wordt steeds over hetzelfde parcours een trainingsrondje gereden met afstanden tussen de 50 en 70 km. In het voor- en najaar wordt het rondje ingekort in verband met de zonsondergang.
 • de Tweedaagse. Een enkele maal is dit een driedaagse. Hierbij wordt op zaterdag afstanden afgelegd tussen de 170 en 220km naar een steeds wisselende locatie. Op zondag wordt via een andere route weer huiswaarts gereden
 • Klimweek. We hebben drie jaar de Dolomieten bezocht. Daarna hebben we al een aantal jaren de Vogezen doorkruist. In de Vogezen was het steeds een vijfdaagse. Door de kortere afstand en iets minder dagen was de animo hiervoor overweldigend. Daarom zullen we vooralsnog in de Vogezen blijven alvorens we weer een ander gebied gaan bezoeken. Dit jaar doen we voor het eerst ook het gebied rondom de Stelvio aan.
Bekijk verder de Kalender en/of de Toerkalender...
  ATB
Een aantal leden rijdt ook in de winterperiode op de ATB. Zij rijden normaal op zaterdag om 9 uur vanaf de Deel hun rondje. Dat is steeds wisselend. In december worden steeds stukken van onze Veldtoertocht gereden ter voorbereiding van dit druk bezochte evenement. Dit evenement is door de NTFU gewaardeerd met twee sterren.

Soms wordt er een tocht gereden op zaterdag met verplaatsing, zoals een tocht rondom de Posbank. Op zondag gaan zij meestal naar tochten die in de buurt worden georganiseerd. Bekijk verder de Kalender en/of de ATB-kalender...

Evenementen-commissie

Deze commissie organiseert alle NIET-fiets evenmenten en speciale evenementen. Want het leven bestaat niet alleen uit fietsen. Deze activiteiten kunnen zijn:
 • bezoek aan fietsbeurzen
 • de jaarlijkse barbecue
 • een gezinsfietstocht op gewone fietsen
 • een boswandeling
 • spinning in de winter. Dat is één keer per week
 • NK-toerfietsen
 • een Wielerquiz
 • Enz...
Bekijk verder de Kalender.

Tot slot...

Uit het bovenstaande blijkt dat WTC de Hellen een zeer levendige vereniging is die door deze commissies veel te bieden heeft.
Naar boven