Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Disclaimer

Algemene informatie

De gegevens op de website van WTC de Hellen zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de Wieler Toer Club de Hellen. WTC de Hellen spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de website rust een auteursrecht van WTC de Hellen. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van WTC de Hellen liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. WTC de Hellen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.
 

Privacystatement

WTC de Hellen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens die nodig zijn om u te kunnen voorzien van door u aangevraagde informatie over lidmaatschap en activiteiten van WTC de Hellen, worden in de administratie van WTC de Hellen opgeslagen. Indien u geen prijs stelt op registratie van uw gegevens, kunt u dit kenbaar maken op de webpagina waar u uw gegevens invult.

Cookies

WTC de Hellen maakt op haar website GEEN gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van WTC de Hellen is voor uw eigen rekening en risico. De WTC de Hellen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door de WTC de Hellen.

De WTC de Hellen heeft het recht om de informatie die via haar websites door gebruikers openbaar wordt gemaakt te wijzigen, te bewerken en te verwijderen, dan wel ten behoeve van haarzelf en derden te gebruiken.