Wieler Toer Club De Hellen

Inlogformulier

Details Hellenrijder

Ogenblik geduld aub ...
Voornaam Voorv Achternaam Ritnaam Punten
Roy Adams 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Hein Bastiaansen 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Hein Bastiaansen Openingsrit 2019 60
Hein Bastiaansen Rijkevorsel 96km 12-5 96
Hein Bastiaansen 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Johan de Beer Openingsrit 2019 60
Johan de Beer Rijkevorsel 96km 12-5 96
Jeroen van Bemmelen Openingsrit 2019 60
Jan van Berkel Openingsrit 2019 60
Jan van Berkel 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Jan van Berkel 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Huub de Bie Openingsrit 2019 60
Johan de Bont Openingsrit 2019 60
Roger Bougie Openingsrit 2019 60
Roger Bougie 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Ruud van den Brand Openingsrit 2019 60
Roland Brans Openingsrit 2019 60
Roland Brans Rijkevorsel 96km 12-5 96
Marc Brock Rijkevorsel 96km 12-5 96
Marc Brock Openingsrit 2019 60
Wout van den Broek Openingsrit 2019 60
Arno Brouw Openingsrit 2019 60
Hans de Brouwer Openingsrit 2019 60
Henk Brussee Openingsrit 2019 60
Henk Brussee Rijkevorsel 96km 12-5 96
Peter Cleijsen 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Kevin De Coker Openingsrit 2019 60
Jos Coppelmans Rijkevorsel 96km 12-5 96
Jos Coppelmans Openingsrit 2019 60
Jos Coppelmans 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Hendrik Dejonckheere Openingsrit 2019 60
Hans Drijvers Openingsrit 2019 60
Hans Drijvers Rijkevorsel 96km 12-5 96
Hans Drijvers 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Hans Drijvers Bevrijdingstocht 200km 200
Peter van den Dungen Openingsrit 2019 60
Kevin van Esch Openingsrit 2019 60
Kevin van Esch 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Joop Floris Rijkevorsel 96km 12-5 96
Joop Floris Openingsrit 2019 60
Joop Floris 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Joop Floris Bevrijdingstocht 200km 200
Rob Giesbergen Openingsrit 2019 60
Jos Goosen Openingsrit 2019 60
Govert van Gorp Openingsrit 2019 60
Loes van Gorp Openingsrit 2019 60
Pieter van Grimbergen 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Pieter van Grimbergen Rijkevorsel 96km 12-5 96
Pieter van Grimbergen 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Michel Hamilton Openingsrit 2019 60
Eric van Hees Openingsrit 2019 60
Eric van Hees Rijkevorsel 96km 12-5 96
G. van Heeswijk Openingsrit 2019 60
Pedro van Helden Openingsrit 2019 60
Vincent Hemel Openingsrit 2019 60
Hans Hermans Openingsrit 2019 60
Paul Hofman Openingsrit 2019 60
Peter Hornman Openingsrit 2019 60
Geert-Jan Houtepen 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Raymond Jansink Openingsrit 2019 60
Raymond Jansink 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Raymond Jansink Bevrijdingstocht 200km 200
Joris de Jong Bevrijdingstocht 200km 200
Maarten de Jong 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Martijn de Jong 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Emile Joosen Openingsrit 2019 60
Frans Ketelaars Openingsrit 2019 60
Piet Ketelaars Openingsrit 2019 60
Frank Kieboom Openingsrit 2019 60
Frank Kieboom 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Frank Kieboom Rijkevorsel 96km 12-5 96
Reinier Kole Openingsrit 2019 60
John van Kollenburg Openingsrit 2019 60
John van Kollenburg 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
John van Kollenburg Bevrijdingstocht 200km 200
John van Kollenburg 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Marcel Konings Openingsrit 2019 60
Joep Kouwenberg 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Eric van Laarhoven Openingsrit 2019 60
Eric van Laarhoven 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Eric van Laarhoven Rijkevorsel 96km 12-5 96
Eric van Laarhoven 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Hans van de Langerijt Openingsrit 2019 60
Cees Leijten Rijkevorsel 96km 12-5 96
Cees Leijten Openingsrit 2019 60
Karin Lokers Rijkevorsel 96km 12-5 96
Karin Lokers Openingsrit 2019 60
Karin Lokers Bevrijdingstocht 200km 200
Karin Lokers 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Karin Lokers 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Maikel van Loon 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Jan Mastenbroek Bevrijdingstocht 200km 200
Corry Mathijssen Openingsrit 2019 60
Martin Meulenberg Rijkevorsel 96km 12-5 96
Pierre van Mierlo Openingsrit 2019 60
Jan van Nunen 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Bas van Riel 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Jip Rijzewijk Openingsrit 2019 60
Piet Robben Openingsrit 2019 60
Corne de Rooij Rijkevorsel 96km 12-5 96
Conny van Rooy Openingsrit 2019 60
Maarten Scholtze Rijkevorsel 96km 12-5 96
Bas van Sinderen 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Lucien Slaats Bevrijdingstocht 200km 200
Ad van der Sluys Openingsrit 2019 60
Astrid Smidt 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Maaike Soenens Openingsrit 2019 60
Neel Spapens Openingsrit 2019 60
Arjen Spierings Openingsrit 2019 60
Rinus Spijker Openingsrit 2019 60
Wim Steijaert Rijkevorsel 96km 12-5 96
Wim Steijaert Openingsrit 2019 60
John Tieleman Openingsrit 2019 60
Ad Toepoel Openingsrit 2019 60
Ad Toepoel Rijkevorsel 96km 12-5 96
Rob van v Overdijk 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Rob van v Overdijk 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Marten van der van der Schaaf Bevrijdingstocht 200km 200
Cor Vermeer Openingsrit 2019 60
Cor Vermeer Rijkevorsel 96km 12-5 96
Jos de Volder 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Dennis Vos 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Dennis Vos 4 Bultjes 65km 7-5-19 65
Joris Weijters Openingsrit 2019 60
Piet van Wezel Openingsrit 2019 60
Walter de Wilde Rijkevorsel 96km 12-5 96
Walter de Wilde Openingsrit 2019 60
Walter de Wilde 4 Bultjes 65km 1e Prikrit 65
Henk Zoontjens Openingsrit 2019 60
Henk Zoontjens Rijkevorsel 96km 12-5 96
Henk Zoontjens Bevrijdingstocht 200km 200
Lisette Zoontjens Openingsrit 2019 60
Lisette Zoontjens Rijkevorsel 96km 12-5 96
Lisette Zoontjens Bevrijdingstocht 200km 200
Menno Zoontjens 4 Bultjes 65km 7-5-19 65